Na základe zmeny pravidiel o poskytovaní servisu a záručných podmienok u nášho dodávateľa neposkytujeme od 1.1.2018 zákazníkom Vorwerk servis automaticky každý rok, ale len na vyžiadanie na bezplatnej infolinke 0850 122 133 alebo mailom na info@zaren.sk

Podmienky servisu sú konzultované individuálne podľa typu systému Kobold a dátumu kúpy.